Rychlý kontakt: +420 777 939 983 | info@alterego.cz

ALTER EGO

Zdravotnické kurzy pro pedagogické pracovníky

Zdravotnické vzdělávání pro pedagogické pracovníky tvoří kurz "Zdravotník zotavovacích akcí" s akreditací MŠMT ČR v systému DVPP.

Zdravotník zotavovacích akcí | prezenční forma (40 hodin)

(40 vyučovacích hodin - 40x 45 minut)

Cílem této vzdělávací akce je plnohodnotná příprava pedagoga na funkci zdravotníka na zotavovacích akcích, školách v přírodě a dalších školních i mimoškolních akcích (dle zákona č. 258/2000 Sb. a vyhlášky MZ č. 106/2001 Sb. ve znění vyhlášky č. 148/2004 Sb., 320/2010 Sb. a 422/2013 Sb. účinné od 1. ledna 2014). Očekávaným výstupem je znalost funkčních postupů a zásad poskytování první pomoci, porozumění jejich principům a zvládnutí praktických dovedností pro jejich uplatnění při řešení stavů ohrožujících zdraví či dokonce život.

Kurz je určen pro pedagogické pracovníky všech typů a stupňů škol a školských zařízení. Kurzy jsou realizovány pro skupinu do 20 účastníků. Místo konání kurzu vychází zpravidla z požadavku objednatele.

Každý účastník získá osvědčení o absolvování zdravotnického kurzu "Zdravotník zotavovacích akcí". 


Účastnický poplatek: 2.200,- Kč / kurz
Poplatek zahrnuje práci profesionálního lektora, studijní materiály a ostatní materiálně - technické náklady spojené s realizací vzdělávací akce.

Kurz je akreditován MŠMT v systému dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků pod č. j. MSMT - 25271/2016-2-607.