Rychlý kontakt: +420 777 939 983 | info@alterego.cz

ALTER EGO

Labyrint

URČENO PRO
žáky II. stupně základních škol (8. a 9. ročník) a studenty 1., 2. a 3. ročníku středních škol

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU
Proces rozhodování, učinění rozhodnutí. Kritické myšlení při zpracovávání informací - objektivní versus subjektivní.

REALIZAČNÍ VÝCHODISKO
Ústřední myšlenkou tohoto programu je pohyb a hledání cesty z labyrintu jako metafora k procesu rozhodování. (Vy)řešení jak rutinních, tak i zásadních zlomových životních situací vyžaduje rozhodnutí následované činem. Labyrint v programovém pojetí představuje vývojovou etapu dospívání - nejradikálnější období formování vlastní identity v kontextu existující sociální reality. Dospívající v tomto období podléhají a priori představě, že jedině jejich úvahy jsou zcela správné a výjimečné. Cizí názor chápou ve svém radikalismu jako projev neochoty nebo dokonce omezenosti protistrany. Přijímají spíše krajní varianty řešení, u nichž předpokládají definitivnost. Kompromis pro ně není obecně žádoucí. Tento radikalismus bývá typickým znakem jejich obrany proti nejasnosti a mnohoznačnosti, vyznačuje se proto tendencemi reagovat a jednat zkratkovitými generalizacemi.

REALIZAČNÍ ZÁMĚR A CÍLE PROGRAMU
Realizačním záměrem programu je ukázat účastníkům jak užitečná a zásadní může být v procesu rozhodování pečlivost v práci s informacemi a schopnost jasně oddělit fakta od subjektivních interpretací; jak nezbytné je myšlení v souvislostech, aby vznikl z fragmentů smysluplný a akceptovatelný celek. Kdy je třeba se stavět kriticky ke každému zjištění, kdy naopak tzv. hrát vabank. Jak se vypořádat s paradoxem, kdy na jedné straně možnost komplexnějšího posouzení situace umožní udělat kvalifikovanější rozhodnutí a na straně druhé nemusí člověk k jednoznačnému rozhodnutí ze stejných důvodů vůbec dojít, případně je tím jeho rozhodování zkomplikováno. Účastníky chceme přimět k řešení zadaných úkolů s využitím všech jejich, do té doby, osvojených schopností a dovedností. 

Cílem akce je dostat odpověď na následující otázky anebo alespoň vytvořit prostor pro jejich položení...

  • Jak jsem na tom s rozhodováním?
  • Co anebo kdo ovlivňuje moje rozhodování?
  • Umím se rozhodnout?
  • Dokážu nést zodpovědnost za svá rozhodnutí?

PROGRAMOVÉ PRVKY
myšlenkové mapy (metoda Six Thinking Hats) | detektivní vyšetřování případu | příběh s otevřeným koncem | firewalking...