Rychlý kontakt: +420 777 939 983 | info@alterego.cz

ALTER EGO

V síti | Dr. Jekyll versus Mr. Hyde

URČENO PRO
žáky II. stupně základních škol (7., 8. a 9. ročník) a studenty 1. a 2. ročníku středních škol

ZAMĚŘENÍ PROGRAMU
Osobní identita a proces jejího utváření ve virtuálním a reálném prostoru (světě).

REALIZAČNÍ VÝCHODISKO
Život pouze v jedné (fyzické) realitě je dnes už jen přežitkem minulého století a je tak třeba nezbytně přijmout existenci člověka v paralelních virtuálních realitách. Uzavírání se do virtuálního světa a tvoření si specifické, mnohdy s fyzickou realitou odlišné, osobní identity, přináší konfliktní interakce v reálných vztazích a reakcích na svět okolo sebe, kde platí odlišná pravidla, než ve virtuálním prostoru. Jedinec má dva komunikační prostory, ale jen jeden upevněný komunikační způsob, což může být příčinou vyšší míry selhávání v reálném světě a také nižší schopnosti komunikovat jinde než na sociálních sítích. Navyšování aktivity ve virtuální realitě navíc často vede k "nárůstu" pasivity v realitě fyzické.

REALIZAČNÍ ZÁMĚR A CÍLE PROGRAMU
Realizačním záměrem programu je navodit interakce obou realit a upozornit na přesahy mezi nimi. Porovnat sílu reálného a virtuálního prožitku v nejrůznějších situacích a ukázat tak odlišnost a nezaměnitelnost obou prostředí, stejně jako poukázat na smysl hledání, resp. nalezení souladu a synergie mezi oběma realitami.

Cílem akce je dostat odpověď na následující otázky anebo alespoň vytvořit prostor pro jejich položení

  • Kdo si myslím, že jsem?
  • Kolik různých identit jsem "JÁ"?
  • Co se mnou dělá, když o mně rozhodují druzí?
  • Jak se cítím a reaguji v situacích, ve kterých nemůžu ovlivnit to, co se mi děje?
  • Jsem vždy součástí jen takové sítě, ze které se mohu dostat?

PROGRAMOVÉ PRVKY
...