Rychlý kontakt: +420 777 939 983 | info@alterego.cz

ALTER EGO

Programy pro školy v přírodě

Programy pro školy v přírodě realizujeme obvykle ve standardní pobytové délce 5 dnů a 4 noci. Jejich realizační provedení stojí na prvcích a principech zážitkové pedagogiky a zásadách aktivního (zdravého) životního stylu. Nabízené programy mají jasnou jednotící linii, která propojuje všechny dílčí aktivity. Jednotlivá témata a především aktivity zařazené do programu vycházejí nejen z aktuálního zájmu dětí, současných trendů a vývoje na poli mimoškolních zájmových aktivit, ale také z praxí ověřených zásad smysluplného trávení volného času. Každý program má svůj pevný rámcový plán, nicméně v průběhu celé akce pružně reagujeme na aktuální vývoj a zásadní změny ve vhodnosti a efektivity začlenění jednotlivých programových částí, případně na požadavky doprovázejících pedagogů a jsme schopni program operativně přizpůsobit.     

V zájmu zdárného a hladkého průběhu celé akce dbáme na to, aby nedošlo k porušení základních pravidel bezpečnosti a zásad přiměřeného riskování. Stavíme vždy na principech fair-play a vzájemného respektu mezi účastníkem a instruktorem a i přes náš cíl zpřístupnit účastníkovi zážitek různého druhu a intenzity, nenutíme nikdy nikoho do činností, které by byly jednoznačně v rozporu s jeho vůlí, ev. jeho psychickými nebo fyzickými možnostmi a schopnostmi.

Programy pro školy v přírodě jsou obecně tvořeny převážně neformální volnočasovou náplní, jejíž prožívání, odezva a dopad na jednotlivce i celou třídu je dost úzce spjat s celkovým realizačním pojetím akce. Na našich školách v přírodě dbáme na to, aby všechny zařazené prvky byly v souladu s formálními školními požadavky a zvyklostmi a neměly nežádoucí přesah do vztahů zejména mezi žáky a učiteli. Program zpravidla dopředu konzultujeme a případně modifikujeme, aby se na samotné akci cítil každý bezpečně a příjemně a mohl se naplno bavit a čerpat vše, co mu program může nabídnout.