Rychlý kontakt: +420 777 939 983 | info@alterego.cz

ALTER EGO

Kurzy první pomoci pro žáky základních škol

Stabilní nabídku zdravotnického vzdělávání pro žáky základních škol tvoří dva kurzy zaměřené na první pomoc u neodkladných stavů - Základy resuscitace a Bezvědomí není spánek. 

Základem našich zdravotnických kurzů je odborná prezentace tématu a nácvik aktuálně platných diagnostických a léčebných postupů. Očekávaným výstupem je znalost funkčních postupů a zásad poskytování první pomoci, porozumění jejich principům v souvislostech a zvládnutí praktických dovedností pro jejich uplatnění při řešení stavů ohrožujících zdraví či dokonce život. Vždy však dbáme i na celkovou efektivitu vzdělávání a proto jsou naše kurzy pro žáky stavěny tak, aby předávané teorie bylo vždy jen a právě tolik, o kolik se potřebuje opřít související praxe.

Nenecháváme, ale stranou ani to, že záchrana lidského zdraví, resp. lidského života má kromě svého ryze zdravotnického obsahu, vždy i aspekt sociální a morální a řešení této problematiky může působit i na formování osobních postojů účastníka tohoto vzdělávacího programu. Nabídka zdravotnického vzdělávání je tak s určitou nadsázkou v principu podnabídkou vzdělávání sociálně psychologického. Celkové provedení obou těchto vzdělávacích programů působí na rozvoj kognitivní, psychomotorické, ale i afektivní složky v rámci stanovených výukových cílů.

Lektoři kurzů jsou profesionálními zdravotníky s praxí u záchranné služby nebo na akutních odděleních, mají pedagogickou způsobilost, případně jsou absolventy plnohodnotných pedagogických studií.