Rychlý kontakt: +420 777 939 983 | info@alterego.cz

ALTER EGO

Bezvědomí není spánek

(2 vyučovací hodiny - 2x 45 minut)

Kurz je zaměřen na teorii a praktický nácvik ošetření člověka v bezvědomí při úrazovém stavu i v situacích bez úrazu. Zabývá se rozlišením vnitřních a vnějších příčin vedoucích ke ztrátě vědomí. Upozorňuje na přidružené poranění páteře a rizika poranění míchy přímo ve spojení s úrazem, resp. sekundárně při manipulaci s postiženým. Řeší sociální aspekt poskytnutí první pomoci lidem v bezvědomí. 

Kurz je vhodný pro žáky základních škol (od 3. třídy). Celkový průběh a teoretický výklad je vždy adekvátně přizpůsoben věku účastníků.

Účastnický poplatek: 60,- Kč / kurz

Poplatek zahrnuje práci profesionálního lektora a přidružené náklady. Minimální počet účastníků: 15 / kurz. Maximální počet účastníků: cca 30 / kurz. V rámci jednoho dne lze realizovat kurz pro více tříd, maximálně však 3 kurzy za vzdělávací den.