Rychlý kontakt: +420 777 939 983 | info@alterego.cz

ALTER EGO

Základy resuscitace | Hands only CPR

(2 vyučovací hodiny - 2x 45 minut)

Kurz se zaměřuje na nezbytné teoretické poznatky, jakými jsou především důvody resuscitace, její potřebnost, algoritmus provedení apod. Klíčovou součástí tohoto kurzu je praktický nácvik, který zahrnuje diagnostiku stavu základních životních funkcí a následný postup v případě zjištění jejich selhávání či selhání, tj. nácvik přístupu k bezvědomému, uvolnění dýchacích cest a nepřímé srdeční masáže. 

Kurz je vhodný pro žáky základních škol (od 3. třídy). Celkový průběh a teoretický výklad je vždy adekvátně přizpůsoben věku účastníků.

Účastnický poplatek: 60,- Kč / kurz

Poplatek zahrnuje práci profesionálního lektora a přidružené náklady. Minimální počet účastníků: 15 / kurz. Maximální počet účastníků: cca 30 / kurz. V rámci jednoho dne lze realizovat kurz pro více tříd, maximálně však 3 kurzy za vzdělávací den.