Rychlý kontakt: +420 777 939 983 | dc@alterego.cz

ALTER EGO

Projekt "Lépe připraven do života" | Dětský domov Dolní Počernice

Projekt "Lépe připraven do života" (LPDŽ) je komplexním programem osobnostního a sociálního rozvoje dětí a dospívajících z Dětského domova v Dolních Počernicích. Jeho základním cílem je rozvoj a posilování vybraných kompetencí nezbytných pro jejich úspěšné začlenění do společnosti po odchodu ze zařízení (dětského domova). 

ALTER EGO je od roku 2012 realizátorem páteřního modulu projektu LPDŽ, tj. psychosociálního výcviku ve formě vícedenních tematicky zaměřených setkání. Jejich koncepce a celkové realizační podání usiluje o naplnění i dílčích cílů projektu, jakými jsou např.: sebepoznání a podpora zdravého sebevědomí, rozvíjení komunikačních dovedností, získání reálného náhledu na životní situace, zvyšování odolnosti vůči zátěži apod.

Reference:
Mgr. Martin Lněnička - ředitel DD | Mgr. Viera Holcmanová - vedoucí pedagogů

© 2003 - 2024 ALTER EGO - institut pro podporu vzdělanosti, z. s.