Rychlý kontakt: +420 777 939 983 | dc@alterego.cz

ALTER EGO

Euro-Chess 2016, Valkenburg aan de Geul, Nizozemsko

Náše organizace byla po účasti v projektu mezinárodní výměny mládeže v Praze v roce 2015 oslovena předsedou nizozemské nadace Euro-chess Foundation panem Pierrem Keune s nabídkou spolupráce pro roky 2016 a 2017. Stali jsme se výhradním tvůrcem a realizátorem interkulturního vzdělávacího programu. Jeho globální koncept se v souladu s cíli strategie Evropa 2020 a programu Evropské komise Erasmus plus, opírá o myšlenky a výstupy výzkumu agentury CIMO, publikovaných v dokumentu Faktaa 2014 s podtitulem Skryté kompetence (Hidden Competences).

Základní cílovou skupinou v rámci této spolupráce jsou děti a dospívající s omezenými příležitostmi. Konkrétním realizačním zadáním jsou tak vzdělávací programy s integračním potenciálem, které vedle práce s tradičními kompetencemi ve smyslu jazykových a komunikačních dovedností, schopnosti chápat a přijímat kulturní rozmanitost, směřují prostřednictvím aktivit neformálního vzdělávání na mezinárodní úrovni zejména k rozvoji skrytých kompetencí, jakými jsou: otevřenost, sebevědomí, odolnost a adaptabilita, zvídavost, kreativita, schopnost řešit problémy atd. Všechny tyto dovednosti, resp. jejich rozvíjení vede ke zvýšení uplatnění v osobním i pracovním životě.

Zázemím pro mezinárodní setkání mládeže, které proběhlo ve dnech 29. 4. 2016 - 7. 5. 2016, se stalo centrum Adelante college v nizozemském Valkenburgu aan de Geul nedaleko Maastrichtu. 

© 2003 - 2023 ALTER EGO - institut pro podporu vzdělanosti, z. s.